Hervorming van de rechten en plichten van de vruchtgebruiker: bent u betrokken?

In september 2021 is het nieuwe boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden. Daarin zijn met name de eigendomsrechten, de gebruiksrechten, de mede-eigendom en erfdienstbaarheden hervormd. De oude versie van het wetboek -waarvan de tekst nog dateert van 1804- diende opgefrist en aangepast te worden aan de behoeften van de hedendaagse samenleving.

 

Een van de doelstellingen van deze hervorming is een modernere visie te geven op de verhouding tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.

Het is niet ongewoon om bij het overlijden van een van de ouders de blote eigendom van goederen te bekomen, waarover de langstlevende ouder het vruchtgebruik behoudt. Gezien de levensverwachting voortdurend toeneemt, kunnen dergelijke situaties lang aanhouden en soms tot problemen leiden. Denk aan de blote eigenaar die verplicht is grote werkzaamheden aan een gebouw te financieren, waarvan hij of zij in de praktijk geen opbrengst geniet. De zaken worden nog ingewikkelder in het geval van een samengesteld gezin, wanneer het vruchtgebruik bijvoorbeeld in handen is van een jongere stiefmoeder.

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek werd aangepast aan de noden van vandaag en moedigt bvb. de samenwerking tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar aan. In het geval van grote werken aan een gebouw, bijvoorbeeld, maken de nieuwe regels het mogelijk om van de vruchtgebruiker een financiële bijdrage te eisen die in verhouding staat tot de waarde van zijn of haar recht op de volle eigendom.

Een andere nieuwigheid is dat de blote eigenaar nu ook het recht heeft het goed jaarlijks te bezoeken, om te controleren of de vruchtgebruiker het in goede staat onderhoudt.

Een reeks andere discussies die lang zouden kunnen duren, zullen ook worden beslecht. Het nieuwe Burgerlijk Wetboek legt dus het belang van de instandhouding van het goed vast en kent een vorderingsrecht toe, zowel aan de vruchtgebruiker – die in eerste instantie zal tussenkomen – als aan de blote eigenaar, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat het goed in verval raakt.

Deze belangrijke vernieuwing zou bijvoorbeeld eveneens een blote eigenaar in staat stellen beursaandelen te verkopen die aan snelle waardevermindering onderhevig zijn, indien dit overeenstemt met een voorzichtig beheer van de koers. Voorheen was dit niet mogelijk.

Er zijn mogelijk nog andere wijzigingen in de wetgeving die voor u als vruchtgebruiker of blote eigenaar gevolgen kunnen hebben. Het is dus zeker aangewezen de balans van uw situatie op te maken.

De nieuwe regelgeving is op 1 september 2021 in werking getreden.

Juridisch en Fiscaal team van FinFinity

Over FinFinity

Bij FinFinity streven we naar een vermogensplanning die u in staat stelt uw dromen te realiseren en te genieten van gemoedsrust. In overleg ontwikkelen uw FinFinity-adviseurs voor u een plan op maat met financiële doelstellingen gekoppeld aan concrete actiepunten. Onze expertise ligt in het bijstaan van onze cliënten in de zoektocht naar een allesomvattende optimalisatie die de domeinen van vermogens-, inkomens-, pensioen- en nalatenschapsplanning integreert in een toekomstplan.

Wij leven in moeilijke tijden voor ondernemers en particulieren: historisch lage rente, inflatiespook, cashreserves in bedrijven, negatieve rente, volatiele financiële markten, regeringscrisissen, belastingdruk,..

Wij zijn ervan overtuigd dat een vooruitziende, doordachte en flexibele financiële planning belangrijker is dan ooit. Het FinFinity-team staat klaar om voor u een absolute meerwaarde te betekenen.

Wij plannen uw financiële toekomst!