The best time to start is always now

Onderzoek van UGent en NN heeft uitgewezen dat gemoedsrust en een toereikende financiële situatie een positieve invloed hebben op het geluksgevoel van de Belg. Hoe kan men financiële gemoedsrust bereiken en financiële tegenslagen het hoofd bieden? Plannen is de oplossing. Slechts 30% van de Belgen heeft echter een financieel plan. Nog minder Belgen volgen het ook effectief op.

De hamvraag is dus waarom zo weinig Belgen plannen. De oorzaak hiervoor moet vooral gezocht worden bij een te beperkte financiële en fiscale kennis een daarmee gepaard te weinig zicht op de oplossingen die voor handen zijn. Het is cruciaal om je professioneel te laten begeleiden in de verschillende domeinen van financiële planning om op die manier tot een totaalplan te kunnen komen.

Bijkomend is het belangrijk dat de planner een verbindende rol speelt en de visies van jouw bestaande vertrouwenspersonen verzamelt en stroomlijnt om tot een financieel plan op maat te komen. Vervolgens is het zaak om dit plan uit te voeren en op geregelde tijdstippen op te volgen. Wat waren de doelstellingen? Wat is de status op vandaag? Zijn er zaken gewijzigd in jouw persoonlijke omgeving?

Een financieel plan omvat jouw situatie op dag van vandaag, biedt een zicht op de toekomst en houdt rekening met jouw geplande projecten alsook met jouw wensen en dromen. Zijn jouw verwachtingen realistisch? Bestaat er een kortere of interessantere weg om jouw doelen te bereiken? Is de huidige aanpak voldoende gespreid? Wat zijn de risico’s die je loopt? Wat als ik kom te overlijden? Allemaal vragen die beantwoord worden in een plan op jouw maat.

Krijg een concreet zicht op jouw huidige situatie, definieer jouw doelen en neem bewuste stappen naar financiële gemoedsrust. Aarzel niet, neem contact op voor een kennismakingsgesprek en verneem welke meerwaarde een financieel toekomstplan voor jou en jouw familie kan betekenen.

The best time to start is always now.