TAK 26, onbekend is onbemind

Hoe kan u binnen de vennootschap het opgebouwd liquide vermogen activeren op middellange of lange termijn met als uiteindelijk doel het privévermogen te laten groeien? TAK 26 vormt een interessante piste die nog niet gekend is bij het brede publiek.

TAK 26 betreft een beleggingsverzekering waarbij opbrengsten worden gekapitaliseerd gedurende een bepaalde looptijd.

 

Wat zijn de specifieke voordelen?

  • Er dient geen premietaks (2%) betaald te worden
  • Er is sprake van een gewaarborgd rendement
  • Het biedt een antwoord op de strafrente die banken aanrekenen op opgebouwde reserves binnen vennootschappen
  • Het betreft een veilige belegging
  • Gelden ondergebracht in een TAK 26-polis kunnen bij onttrekking van liquidatiereserves omgezet worden naar TAK 21- of TAK23-beleggingsverzekeringen op privé naam

Op de gerealiseerde opbrengst wordt roerende voorheffing ingehouden en vennootschapsbelasting wordt geheven maar de roerende voorheffing mag in mindering gebracht worden van de vennootschapsbelasting. Ook VZW’s verenigingen en patrimoniumvennootschappen kunnen een TAK 26-polis onderschrijven.

Kortom, TAK 26 vormt een mooi alternatief om liquiditeiten in de vennootschap aan te houden en te doen stijgen.

Meer weten? Ga het gesprek met ons aan via hello@finfinity.be.

Een ander alternatief dat mogelijks meer aansluit op uw wensen en behoeften is een Branche 6. Lees er binnenkort meer over via FinFinity!